Afdrukken

Competitie in 'Kata Bunkai Kumi­te' behoort binnen Goju-kai Karate-do ook tot de moge­lijkhe­den. Hierbij gaat het om de applicatie betreffende de ver­schillende kata.­ Deze wordt gedemon­streerd door twee karateka. Zowel door de aanvaller als door de verdediger worden technieken getoond welke in de verschillende kata voorkomen. De beoordelingscriteria zijn: correcte vorm, presentatie en expressie, snelheid (kankyu), krachtige uitvoering (chikara no kyojaku), focus van aandacht (chakugan) en concentratie, focus van kracht (kime), constante gevechtsallertheid (zanchin), balans, timing en harmonie tussen de twee teamleden. Al deze kwaliteiten worden door de scheidsrechters overwogen om tot een uiteindelijke beslissing (sogo handan) te komen.