Technieken

Technieken kunnen naar diverse raakpunten op verschillende hoogtes, met gebruik van de 'natuurlijke wapens' worden uitge­voerd. Om deze natuurlijke wapens effectief te kunnen gebruiken en de kans op blessures te verkleinen, is specifieke training van deze raakvlakken noodzakelijk. Makiwara, stoot- en trapkussens zijn hierbij onontbeerlijk. Om een optimaal effect te verkrijgen betreffende een techniek zijn de volgende onderscheiden van belang: - stand - kracht en snelheid - concentratie (focus) - ondersteuning (hara) - regulatie span­ning/ontspanning - juiste regulering van de ademhaling.

Arm- en Beentechnieken

Technieken zijn onder te verdelen in:

  •  Aanvalstechnieken
        - stoottechnieken
        - slagtechnieken
        - traptechnieken  
  • Afw­eertechniek­en
  • Werp­te­ch­ni­ek­en

Standen (Tachi Kata)

De basisstanden welke binnen Goju-kai Karate-do worden gehanteerd hebben een zeer belangrijke functie in de ontwikkeling van de karate-ka. In de beginfase wordt vooral gewerkt vanuit stabiele posities zoals, Heiko Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Hanzenkutsu Dachi en Shiko Dachi. In een later stadium vooral met lichtere posities zoals, Nekoashi Dachi en Moto Dachi.

© 2016 Gojukai Cromstrijen. All Rights Reserved. Designed by fg with JoomShaper

Hoofdmenu (mobiel)