Dojo-etiquette

Algemeen
Een karateles wordt geopend en gesloten met een ceremonie die bedoeld is om ons voor te bereiden op de karatetraining en om ons te helpen het Karate-do te leren. Buiten de openings- en de slotceremonie zijn er regels die bedoeld zijn om ons te helpen respect en waardering te tonen voor de dojo, de sensei en de medeleerlingen. De bedoeling van de regels wordt pas geheel duidelijk als men zich intensief met het Karate-do bezighoudt. Dan beseft men daadwerkelijk het unieke gegeven van het Japanse budo; zelfperfectionering kan alleen plaatsvinden d.m.v. oefenen, trainen en leren. Dat iedere vorm van afleiding bij dat oefenen hindert en daarom uit den boze moet zijn, is duidelijk. Door deze regels, in de dojo-etiquette, wordt het mogelijk om goed en veilig les te geven. Neem goede notie van deze regels en leef ze na in de dojo.

Kleding
De karate-gi moet schoon zijn, het embleem op de linkerborst en de band conform de behaalde graad.

Groeten
Bij het betreden van de dojo (trainingszaal) groet je (correcte buiging) en spreek je het volgende uit: Onegai shi masu (wilt u mij leren)

Bij het verlaten van de dojo groet je en spreek je het volgende uit: Arigato gozai mashita (hartelijk dank)

De beide termen onegai shi masu en arigato gozai mashita worden ook gezegd tezamen met een groet (buiging) en/of naar de leraar en/of naar de medeleerlingen en/of naar de voorzijde van de dojo (shomen), wanneer van toepassing.

Bij binnenkomst van de leraar of leraren in de dojo brengt de op dat moment hoogst gegradueerde in de dojo op de volgende manier de groet uit: hij/zij zegt Kiotsuke (attentie) en noemt de titel(s) met daarachter de achterna(a)m(en) van de lera(a)r(en)/lerares(sen) gevolgd door Rei (buig). Hierop richt je jezelf naar de leraar/lerares in kwestie en na het noemen van de naam groet je door het maken van een buiging en het gelijktijdig uitspreken van Onegai shi masu. Ditzelfde herhaalt zich bij het verlaten van de dojo door de lera(a)r(en)/lerares(sen), alleen wordt er dan gegroet met het uitspreken van Arigato gozai mashita.

Let op! Het aangroeten van een leraar of leraren bij het betreden of verlaten van de dojo is niet enkel de verantwoordelijkheid van de op dat moment hoogst gegradueerde. Bijvoorbeeld indien de binnenkomst of het vertrek van een leraar niet opmerkt wordt door deze persoon dient het initiatief tot aangroeten overgenomen te worden door een lager gegradueerde.

Warming-up
Eenmaal in de dojo aanwezig, dan ook trainen. Je begint zelf met de warming-up (rek- en strek oefeningen of kata). Het is niet de bedoeling dat je een 'gezellig praatje' met andere karateka's begint. Dit kun je na de training doen.

Hai
Het is gebruikelijk dat wanneer de leraar iets heeft uitgelegd de leerlingen dan antwoorden met Hai ("ja" in het Japans). Indien je het niet hebt begrepen schroom dan niet om iets te vragen, maar spreek dan wel allereerst de leraar aan met de juiste titel.

Te laat binnenkomen
Mocht je om welke oorzaak dan ook te laat op de les verschijnen dan groet je als je binnenkomt (zoals in het begin beschreven staat) en daarna groet u zelf vanuit seiza (2x) achter in de dojo naar de voorkant van de dojo (shomen).

Je begint zelf met de warming-up en wacht totdat de leraar je bij de les indeelt.

Hygiëne en veiligheid
Persoonlijke hygiëne is tijdens de beoefening van karate van het grootste belang. Er moet dus voor gezorgd worden dat, voordat de dojo betreden wordt, gezorgd is voor schone voeten en aan zowel handen als voeten kort geknipte nagels. Ook dient zorg gedragen te worden voor een schone en gestreken karate-gi. Verder is het niet geoorloofd sieraden te dragen. Snoep, kauwgom e.d. is tijdens de les verboden.

Aangezien er in de dojo op blote voeten wordt getraind verwachten wij van een ieder die de dojo betreedt (dus ook ouders!) dat zij dit uit hygiënische overweging zonder schoenen doen.

Zazen
Bij aanvang en einde van de les wordt zazen gehouden in Seiza (formele kniezit). Dit is bedoeld als een korte meditatie en als groet naar de grondlegger van de organisatie, de Saiko Shihan, de aanwezige leraren en medeleerlingen. Na de oproep Seiza (meditatie/groet) van de leraar is het zaak om je zo spoedig mogelijk en op correcte wijze, dus in volgorde van kyu- en/of dan-graden, op te stellen.

Deze meditatie c.q. groet wordt als volgt in het Japans uitgesproken:

Mokuso - Ogen dicht, meditatie
Mokuso-naotte
- Ogen rustig open, einde meditatie
Shomen kaiso ni tai shite … rei   
- Groet shomen, tevens grondlegger organisatie Gogen Yamaguchi Kaiso
Naotte  
- Einde groet
Saiko Shihan ni tai shite … rei - Groet shomen, tevens stijlleider Goshi Yamaguchi Hanshi
Naotte - Einde groet

En vervolgens indien aanwezig en/of van toepassing in de dojo:

Van Dam Jokyo ni tai shite ..... rei *  

- Groet Jokyo
Naotte - Einde groet
Sensei ni tai shite ..... rei *
- Groet Sensei
Naotte - Einde groet 
Senpei ni tai shite ..... rei *
- Groet Senpei
Naotte - Einde groet

 

Otegai ni ... rei        - Groet elkaar, richting shomen
Naotte - Einde groet

* Tezamen met het groeten zeggen de leerlingen nu:
Bij aanvang van de les: Onegai shi masu
Bij beëindiging van de les: Arigato gozai mashita

© 2016 Gojukai Cromstrijen. All Rights Reserved. Designed by fg with JoomShaper

Hoofdmenu (mobiel)